höra, lyckas höra, uppfånga, urskilja, förnimma, lägga märke till, notera, registrera; förstå, fatta, begripa, inse, anse vara, tolka, bedöma