Holland vs Nederländerna

Holland är namnet på två provinser i Nederländerna: ”Nordholland” och ”Sydholland”. Nederländerna, å andra sidan, är ett land som består av 12 provinser, inklusive både norra och södra Holland. Även om många människor använder ”Holland” och ”Nederländerna” omväxlande för att referera till denna europeiska nation, är de faktiskt inte synonymer.

Termen ”Holland” används ofta felaktigt som ett informellt namn för hela nationen, men denna användning bortser felaktigt från mycket av resten av landet som har sin egen distinkta identitet.

Viktiga städer som Amsterdam (Nord-Holland), Rotterdam (Syd-Holland) och Haag (Syd-Holland) är till exempel belägna inom dessa två provinser men har inte specifikt med ”Nederländerna” att göra.